Настройка на данните

Може да използвате линковете отдолу, за да обновите данните на профила Ви, ако има невярна информация.


Преносимост на данните

Може да използвате линковете отдолу, за да свалите данните, които съхраняваме за Вас и използваме, за да подобрим качеството на услугите, които предоставяме.


Достъп до лични данни

Може да използвате линка отдолу, за да заявите отчет, който ще съдържа всички лични данни, които съхраняваме за Вас.


Право да бъда забравен

Използвайте тази опция ако желаете да премахнете Вашите лични данни от нашия магазин. Моля, имайте предвид четози процес ще изтрие Вашият профил и повече няма да имате достъп до него или да го използвате.